NUROFEN 200 mg liečivá náplasť -0,97 €
SKLADOM viac ako 3 ks
8,99 €
9,96 €
Do košíka
Do košíka

NUROFEN 200 mg liečivá náplasť

Značka: Nurofen

emp med (vre.PET/LDPE/Al/LDPE) 1x4 ks

SKLADOM viac ako 3 ks
Akčná cena s DPH 8,99 € Pôvodna cena 9,96 €, Zľava 0,97 €
Zľava 0,97 €
Nákupom získate 9 bodov
EAN: 5997321781532

Varianty

Popis produktu
Príbalový leták
Hodnotenia (0)

Účinnou látkou je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID).

Liečivá náplasť sa používa na krátkodobú lokálnu symptomatickú liečbu bolesti pri akútnych natiahnutiach svalu alebo vyvrtnutiach pri benígnych (menej závažných) poraneniach v blízkosti kĺbu horných alebo dolných končatín. Viac na adcc.sk

Nurofen 200 mg liečivá náplasť

ibuprofén

Pre dospelých a dospievajúcich od 16 rokov

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

 1. Čo je Nurofen 200 mg liečivá náplasť a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen 200 mg liečivú náplasť
 3. Ako používať Nurofen 200 mg liečivú náplasť
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Nurofen 200 mg liečivú náplasť
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nurofen 200 mg liečivá náplasť a na čo sa používa

Účinnou látkou je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID). Tieto lieky pôsobia tak, že menia odpoveď tela na bolesť, opuch a vysokú teplotu. Liečivá náplasť uvoľňuje ibuprofén v mieste bolesti nepretržite po dobu 24 hodín.

Nurofen 200 mg liečivá náplasť sa používa na krátkodobú lokálnu symptomatickú liečbu bolesti pri akútnych natiahnutiach svalu alebo vyvrtnutiach pri benígnych (menej závažných) poraneniach v blízkosti kĺbu horných alebo dolných končatín u dospelých alebo dospievajúcich od 16 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen 200 mg liečivú náplasť

Nepoužívajte Nurofen 200 mg liečivú náplasť

 • ak ste alergický na ibuprofén, kyselinu acetylsalicylovú, iné nesteroidné protizápalové lieky alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • ak sa u vás v minulosti vyskytla alergická reakcia po užití nesteroidných protizápalových liekov alebo kyseliny acetylsalicylovej; napríklad astma, sipot, svrbenie, nádcha, kožná vyrážka, opuch
 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Nepoužívajte Nurofen 200 mg liečivú náplasť na poranenú pokožku (napr.: kožné odreniny, rezné rany, popáleniny), infikovanú kožu, kožu postihnutú exsudatívnou dermatitídou (zápalové kožné ochorenie prejavujúce sa tvorbou pľuzgierov naplnených tekutinou), ekzém, oči, pery alebo sliznice.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Nurofen 200 mg liečivú náplasť, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo máte alergiu;
 • máte žalúdočný vred, črevné ochorenie, poruchy srdca, obličiek alebo pečene;
 • ste v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva alebo dojčíte.

Počas používania Nurofen 200 mg liečivej náplasti

 • pri prvých príznakoch kožnej reakcie (vyrážka, šupiny, pľuzgiere) alebo iných príznakoch alergickej reakcie okamžite prestaňte liečivú náplasť používať a poraďte sa so svojím lekárom;
 • nahláste akékoľvek neobvyklé príznaky v brušnej oblasti (hlavne krvácanie) svojmu lekárovi;
 • u starších pacientov je zvýšené riziko výskytu vedľajších účinkov;
 • pokiaľ sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, alebo sa u vás objavia nové príznaky, poraďte sa so svojím lekárom;
 • v priebehu liečby a jeden deň po odstránení náplasti sa vyhnite vystavovaniu liečenej oblasti silným zdrojom prirodzeného a/alebo umelého svetla (napr. solárne lampy). Toto opatrenie znižuje riziko precitlivenosti na svetlo.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov.

Iné lieky a Nurofen 200 mg liečivá náplasť

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, a to hlavne v prípade, že sa jedná o akýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • lieky na zníženie krvného tlaku
 • lieky na riedenie krvi, napr. warfarín
 • kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) – používané pri zápale a bolesti.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nepoužívajte tento liek, ak sa nachádzate v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Ak sa nachádzate v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, poraďte sa pred použitím tohto lieku so svojím lekárom.

Nie sú známe žiadne škodlivé účinky pri používaní tohto lieku v období dojčenia. Avšak, ako preventívne opatrenie nepoužívajte liečivú náplasť priamo na prsia v prípade, že dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

3. Ako používať Nurofen 200 mg liečivú náplasť

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka

Dospelí a dospievajúci od 16 rokov: jedna liečivá náplasť sa rovná jednej dávke. Maximálna dávka v priebehu 24 hodín je jedna liečivá náplasť.

Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich do 16 rokov.

Kožné použitie na neporušenú pokožku.

Odporúča sa ošetrovanú oblasť pred nalepením náplasti starostlivo očistiť a osušiť. Náplasť môže byť nalepená kedykoľvek v priebehu dňa či noci, ale má byť odstránená a nahradená novou náplasťou nasledujúci deň v rovnakom čase.

Náplasť je flexibilná a pohodlná. V prípade potreby môže byť použitá na kĺb alebo v jeho blízkosti, keďže umožňuje voľný pohyb.

Náplasť sa nesmie deliť, má sa použiť celá.

Nepoužívajte na poškodenú pokožku.

Nepoužívajte náplasť s inými náplasťami alebo nepriedušnými (okluzívnymi) obväzmi.

Zabráňte kontaktu náplasti s vlhkosťou.

Spôsob použitia:

1. Odstrihnite alebo odtrhnite vrecko obsahujúce náplasť pozdĺž vyznačenej čiary.

2. Odstráňte ochrannú fóliu (A) a umiestnite lepiaci pásik uprostred bolestivej oblasti.

3. Odstráňte ochrannú fóliu (B) a miernym napnutím vyhlaďte túto časť liečivej náplasti na pokožku.

4. Odstráňte ochrannú fóliu (C).

5. Miernym napnutím vyhlaďte zvyšnú časť liečivej náplasti na pokožku.

Dĺžka liečby:

Používajte čo najmenší počet dávok v priebehu čo najkratšej doby potrebnej na úľavu od príznakov. Nepoužívajte tento liek dlhšie než 5 dní bez predchádzajúcej porady s lekárom.

Ak použijete viac Nurofen 200 mg liečivej náplasti, ako máte

Náhodné predávkovanie liečivou náplasťou je nepravdepodobné.

Vyhľadajte lekársku pomoc. Medzi príznaky predávkovania môže patriť pocit nevoľnosti, nevoľnosť, bolesť brucha alebo, ešte zriedkavejšie, hnačka. Ďalšími možnými príznakmi sú zvonenie v ušiach, bolesť hlavy alebo krvácanie v tráviacom trakte.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú:

 • prejavy alergickej reakcie ako je astma, nevysvetliteľný sipot alebo dýchavičnosť, svrbenie, nádcha či kožné vyrážky.
 • prejavy precitlivenosti a kožné reakcie ako je začervenanie, opuch, odstránenie vrchnej vrstvy kože, tvorba pľuzgierov, odlupovanie kože alebo tvorba vredov.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich účinkov alebo akýkoľvek iný účinok, ktorý nie je uvedený v tomto zozname:

Neznáme (z dostupných údajov)

 • kožné reakcie ako je začervenanie, pálenie, svrbenie, tvorba pľuzgierov, vredy alebo mokvanie
 • astma, sťažené dýchanie, dýchavičnosť
 • bolesť brucha alebo iné žalúdočné problémy
 • porucha funkcie obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nurofen 200 mg liečivú náplasť

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C (2 náplasti vo vrecku).

Uchovávajte pri teplote do 30 °C (4 náplasti vo vrecku).

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Čas použiteľnosti náplasti po prvom otvorení vrecka: 6 mesiacov.

Použitú náplasť nevyhadzujte do toalety.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nurofen 200 mg liečivá náplasť obsahuje

Liečivo je ibuprofén.

Každá liečivá náplasť obsahuje 200 mg ibuprofénu.

Ďalšie zložky sú:

Adhezívna (lepiaca) vrstva:

makrogol 400, makrogol 20000, levomentol, styrén-izoprén-styrénový blokový kopolymér, polyizobutylén, hydrogenovaný živicový glycerolester, tekutý parafín

Krycia vrstva:

tkaný polyetyléntereftalát (PET)

Ochranná fólia:

silikónom potiahnutý polyetyléntereftalát (PET)

Ako vyzerá Nurofen 200 mg liečivá náplasť a obsah balenia

Liečivá náplasť je zložená z bezfarebnej, samolepiacej vrstvy nanesenej na flexibilný tkaný podklad telovej farby o veľkosti 10 cm x 14 cm s vrstvou uvoľňujúcou liečivo.

Jedno vrecko obsahuje 2 alebo 4 liečivé náplasti.

Veľkosť balenia: 2, 4, 6, 8 alebo 10 liečivých náplastí.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Vernostný programKaždým nákupom získavate body a môžete uplatniť zľavy
Doprava zadarmoPri objednávke nad 39 € máte poštovné zadarmo
Najnižšie ceny Naše ceny sú zostavené tak, aby vyhovovali každému
Odborná online poradňaNaši kvalifikovaní odborníci sú vám k dispozícii