Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Zdieľať

Zásady prvej pomoci. Čo všetko potrebujete vedieť?

Zásady prvej pomoci. Čo všetko potrebujete vedieť?

Viete, že 11. september je Svetovým dňom prvej pomoci? A dostali ste sa už niekedy do situácie, kedy ste prvú pomoc museli poskytnúť? Možno si myslíte, že by ste to hravo zvládli. Veď so základnými zásadami prvej pomoci sa oboznamujú už žiaci základnej školy. No v realite, keď ste v strese a musíte reagovať rýchlo, je to omnoho zložitejšie. Preto vám prinášame prehľad zásad prvej pomoci.

V tomto článku sa dozviete:

 1. Aké sú všeobecné zásady prvej pomoci
 2. Čo povedať operátorovi, ak voláte na linku 112?
 3. Ako poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí?
 4. Ako správne resuscitovať a ako resuscitovať dieťa a novorodenca?
 5. Ako pomôcť pri ťažkostiach s dýchaním?
 6. Aká je prvá pomoc pri infarkte?
 7. Ako pomôcť pri krvácaní?
 8. Ako pomôcť pri nízkom a vysokom krvnom tlaku?
 9. Prvá pomoc pri popáleninách – čo robiť?
 10. Ako postupovať pri ďalších situáciách, kedy je potrebná prvá pomoc?

Čo je prvá pomoc a aké sú jej všeobecné zásady

Definícia nám hovorí, že „zdravotnícka prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození alebo postihnutí zdravia cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia alebo postihnutia“ . To znamená, že vďaka poskytnutiu prvej pomoci je možné stabilizovať zdravotný stav postihnutého do doby, kým mu nebude poskytnuté odborné lekárske ošetrenie.

V prípade, ak je u postihnutého zasiahnutá niektorá zo základných životných funkcií – dýchanie alebo krvný obeh, hovoríme o resuscitácii.

Mali by ste vedieť, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Prvú pomoc je totiž podľa trestného zákona povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života. V prípade núdze, ak neviete ako poskytnúť prvú pomoc, vám môže pomôcť karta prvej pomoci. Stiahnuť a vytlačiť si ju môžete tu. Majte ju vždy pri sebe! Možno vďaka nej niekomu zachránite život.

ZAPAMÄTAJTE SI:

„Aj laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá pomoc!“

Volajte 112

Prvým krokom pri poskytovaní prvej pomoci by mal byť telefonát na tiesňovú linku 112. Ak je to možné, v krízovej situácii ihneď volajte na tiesňovú linku a operátorovi poskytnite tieto základné informácie:

 • Čo sa stalo – aby vedel, aké sily má vyslať (políciu, zdravotníkov...)
 • Kde sa to stalo – obec, mesto, presná adresa
 • Kto (alebo čo) je poškodený – ide o poškodenie zdravia, majetku, životného prostredia?
 • Kedy sa to stalo – zadajte pokiaľ možno presný čas
 • Ďalšie dôležité informácie – uveďte svoje telefónne číslo pre prípad potreby spätného volania.

Po poskytnutí týchto informácií, v spolupráci s pracovníkom linky 112, poskytujete prvú pomoc. Pri jej poskytovaní sa riaďte týmito základnými zásadami:

 1. Bezpečnosť – ak ste napríklad na ceste, snažte sa dostať do bezpečia
 2. Zhodnotenie situácie
 3. Zhodnotenie úrazu alebo ochorenia
 4. Volanie na linku 112
 5. Poskytnutie prvej pomoci
 6. Odovzdanie postihnutého do rúk odborníkov

Na poskytnutie prvej pomoci máte spravidla k dispozícii väčšinou len vlastné ruky, prípadne auto lekárničku. S nimi si musíte vedieť poradiť. Čo treba robiť v rôznych prípadoch?

Ako poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí

Aká je prvá pomoc pri bezvedomí? Najprv sa presvedčte, že osoba je skutočne v bezvedomí. Urobiť tak môžete oslovením, zatrasením, prípadne vyvolaním bolesti.

Ak nereaguje, otočte osobu na chrbát a zakloňte jej hlavu, čím sa spriechodnia dýchacie cesty. Následne zistite, či postihnutý dýcha sám. Urobíte to tak, že priložíte k jeho ústam ucho. Vnímajte, či je dych počuť, cítiť alebo vidieť.

Ak dýcha normálne, stačí ošetriť prípadné zranenia, uložiť osobu do zotavovacej polohy (stabilne na boku, aby nezapadol jazyk) a čakať na záchranárov. Ak nie, nutná je resuscitácia.

Prvá pomoc – resuscitácia

Kardiopulmonálna resuscitácia kombinuje masáž srdca (tzv. nepriama masáž srdca) a dýchanie z úst do úst. Kedy je nutná resuscitácia? Ak postihnutý nedýcha, nedýcha normálne a lapá po dychu, chrčí, je v bezvedomí alebo mu nebije srdce. Pomôcť vám môže aj pravidlo, že ak sa postihnutý nebráni resuscitácii, určite ju potrebuje.

Resuscitácia postup:

 1. Základná neodkladná resuscitácia by mala začať čo najskôr, pretože rýchla prvá pomoc masáž srdca je rozhodujúca.
 2. Postihnutého položte na chrbát, najlepšie na tvrdú podložku.
 3. Hmatom nájdite miesto uprostred hrudnej kosti.
 4. Začnite masáž srdca. Masáž srdca postup: na miesto na hrudníku položte hranu ľavej ruky a na ňu naprieč dlaň druhej ruky, pričom prsty majte vo vzduchu. Stláčajte v tempe 100-120 krát za minútu, cca do hĺbky 1/3 hrudníka.
 5. Ak ste zdravotník, kombinuje sa stláčanie hrudníka s umelým dýchaním. Umelé dýchanie a masáž srdca pomer 2:30, čiže 2 vdýchnutia a 30 stlačení.
 6. V resuscitácii pokračujte, kým nezačne postihnutý samostatne dýchať alebo do príchodu záchranných zložiek.

Resuscitácia novorodenca a resuscitácia dieťaťa je iná ako resuscitácia dospelého človeka.

Resuscitácia novorodenca

Dieťatko si uložte na predlaktie tvárou dolu, aby bola hlavička nižšie ako telo, čo napomôže uvoľneniu dýchacích ciest. 3 až 5 krát ho udrite dlaňou medzi lopatky smerom von – z dýchacích ciest. Dieťa otočte a vdychujte malé množstvo vzduchu (iba z vašich úst) do nosa a úst dieťaťa. Srdce masírujte pomocou dvoch prstov.

Resuscitácia detí

Dieťa dajte ľahnúť na chrbát a zakloňte mu hlavu. 5 x vdýchnite a stláčajte spodnú časť hrudnej kosti 100 až 120 x za minútu. Na masáž srdca u detí používajte hranu jednej ruky a tlačte do 1/3 hĺbky hrudníka.

Prvá pomoc pri ťažkostiach s dýchaním

Podáva sa človeku, ktorý syčí a chrapčí, drží sa za ohryzok, nemôže dýchať, modrie, upadá do bezvedomia. Postavte sa za postihnutého, zohnite ho a udrite ho dlaňou medzi lopatky. Úder opakujte.

Prvá pomoc pri infarkte

Infarkt sa prejaví bolesťou, pálením a tlakom za hrudnou kosťou, vystreľovaním bolesti do ľavej ruky alebo chrbta, slabosťou, potením, zrýchleným dýchaním, sfarbením kože do šeda a modra.

Aká je prvá pomoc pri infarkte myokardu, ak postihnutý dýcha, je pri vedomí a komunikuje? Uvoľnite mu tesný odev a uložte ho do úľavovej polohy s podložením nôh a hlavy. Volajte 112.

Prvá pomoc pri srdcovom infarkte, ak postihnutý stratil vedomie a nedýcha, spočíva v resuscitácii. Nutná je masáž srdca a umelé dýchanie.

Prvá pomoc pri krvácaní

Je odlišná v závislosti od druhu zranenia a typu krvácania. Ak ide o zapichnutý predmet v hrudníku alebo bruchu, nevyťahujte ho, ale upokojte postihnutého a volajte 112. V prípade hlbokej rany, z ktorej rytmicky strieka krv, stlačte ranu rukami. Pri silnom krvácaní použite škrtidlo – končatinu silno utiahnite 1 cm nad ranou. Drobné rany neuťahujte! Prikryte ich sterilným obväzom, prípadne dezinfikujte.

Prvá pomoc pri vysokom tlaku a nízkom tlaku

Prvá pomoc pri vysokom krvnom tlaku spočíva v jeho znižovaní. Postihnutého upokojte, uložte do sedacej alebo ležiacej polohy v tichej miestnosti. Po predchádzajúcom dohovore s lekárom je možné podať mimoriadnu dávku niektorého z pravidelne užívaných liekov. Ak krvný tlak neklesá, je potrebné kontaktovať lekára.

PREČÍTAJTE SI:

Čo robiť, keď máte vysoký krvný tlak?

Prečítať

Prvá pomoc pri nízkom tlaku spočíva v uložení postihnutého na chrbát s ohnutými nohami, prípadne s opretými nohami o stenu. Pomôže prísun väčšieho množstva tekutín, cca ½ litra a prúd chladnej vody na obe zápästia.

Prvá pomoc pri popáleninách

Prvá pomoc pri popálení závisí od stupňa popálenín. Najprv je nutné zabrániť ďalšiemu pôsobeniu tepla a odviesť postihnutého do bezpečia. Ak mu horia šaty, uložte ho na zem a uhaste.

Pomoc pri popálení spočíva v pravidle 3 x 15, čiže po dobu 15 minút, zo vzdialenosti 15 cm, chlaďte miesto vodou s teplotou 15°C. Nikdy nie ľadom! Popáleninu ničím nenatierajte, iba zakryte sterilným obväzom a volajte rýchlu pomoc.

Aká je prvá pomoc pri popáleninách vriacou vodou? Postihnuté miesto nechajte až 20 minút pod slabým prúdom vlažnej vody. Rýchla pomoc pri popáleninách je nutná, ak sa rozvíja šokový stav. Vtedy okamžite volajte 112.

Zásady prvej pomoci. Čo všetko potrebujete vedieť?

Ďalšie situácie, kedy je potrebná prvá pomoc

 1. Prvá pomoc pri zlomenine. Vykonáva sa podľa možnosti na mieste úrazu a spočíva v znehybnení zlomeniny dlahou. Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine sa podáva okrem znehybnenia aj ošetrením rany.
 2. Prvá pomoc pri epilepsii. Snaha zabrániť pádu a ďalším zraneniam, najmä hlavy. Do úst postihnutého nevkladajte vlastné prsty! Ak sa záchvaty opakujú, pri páde došlo k zraneniu alebo trvá bezvedomie, volajte 112.
 3. Prvá pomoc pri otrave hubami. Pri prejavoch otravy ako bolesti brucha, hnačky a zvracanie podajte postihnutému 10-20 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia a okamžite ho dopravte do nemocnice.
 4. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. Okamžite oddeľte postihnutého od okruhu elektrického prúdu. Samozrejme, dbajte pri tom na vlastnú bezpečnosť. Zahájte resuscitáciu, chladenie popálenín, volajte 112.
 5. Prvá pomoc pri zvracaní u detí. Podávajte tekutiny, dávajte pozor na vdýchnutie zvratkov. Ak zvracanie pretrváva, máte podozrenie na otravu, zvratky sú zelené, prípadne s krvou, ihneď kontaktujte lekára.

Kompletná ponuka zdravotníckych pomôcok

Zdroje:

https://uzitocna.pravda.sk/seniori/clanok/510994-ako-na-prvu-pomoc-pri-vysokom-krvnom-tlaku/

https://www.minv.sk/prva_pomoc_pri_popaleninach.pdf

https://lekar.sk/clanok/popaleniny-a-obarenia

https://www.npz.sk/Prva_pomoc_pri_uraze_elektrickym_prudom

https://james.sk/file/horoskola/Prva%20pomoc.pdf

https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci

https://lekar.sk/clanok/prva-pomoc-pri-epileptickom-zachvate

http://www.mladyzachranar.sk/Default.aspx?CatID=392

https://www.npz.sk/Prva_pomoc_pri_otrave