Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Zdieľať

Vysoký krvný tlak - hypertenzia

Vysoký krvný tlak - hypertenzia

Vysoký krvný tlak ,skrytý nepriateľ, pôsobí pomaly a potichu. Jedného dňa však náhle udrie a zdravý človek začne v jednej minúte bojovať o holý život....

Diagnóza, ktorá nebolí

Hypertenzia zo začiatku spôsobuje len malé ťažkosti. Nebezpečné je práve to, že príznaky sa začnú prejavovať, až keď je neskoro. Veľmi výrazné alebo náhle zvýšenie krvného tlaku sa môže prejaviť bolesťami hlavy, pocitom nepríjemného alebo nepravidelného búšenia srdca, sčervenanie tváre, alebo aj celkovou únavou tela. ľovek spravidla vôbec netuší, že hypertenziu má. Jediný spôsob ako vysoký krvný tlak je pravidelné meranie krvného tlaku. Aj u ľudí s normálnymi hodnotami krvného tlaku je vhodné jeho pravidelné preventívne meranie

Vysoký krvný tlak aj s inými rizikovými faktormi urýchľuje kôrnatenie tepien. Postupne sa zmenšuje priesvit ciev, steny sa stávajú menej pružné a krv preto cirkuluje stále horšie. Dodáva tak orgánom menej nevyhnutných živín. Toto postupné poškodzovanie ciev  trvá desiatky rokov a pacient nepociťuje žiadne príznaky. 

Pri dlhšie trvajúcom krvnom tlaku sa poškodzuje srdce z dôvodu nadmernej záťaže (remodelácia, zhrubnutie steny srdcovej komory - hypertrofia) a dochádza aj k poškodeniu iných orgánov. Dlhodobo nekontrolovateľný vysoký krvný tlak vedie k poškodeniu  tkanív životne dôležitých orgánov, napr mozgu, obličiek alebo očí. 

Ako sme na tom?

Až 40% obyvateľstva nad 50 rokov na Slovensku trpí vysokým krvným tlakom. Je to o 10% viac ako je celosvetový priemer. Podľa údajov z roku 2000 asi miliarda ľudí na svete.

Klasifikácia vysokého krvného tlaku

O vysokom krvnom tlaku hovoríme  ak nameriame osobe staršej ako 18 rokov opakovane hodnoty krvného tlaku 140/90 mm Hg alebo viac. Je však treba mať na pamäti, že určité kolísanie hodnôt je v bežnom živote normálne. 

Klasifikácia podľa Európskej  hypertenziologickej spoločnosti:

- optimálny: <120 a < 80 mmHG

- normálny : 120 - 129 a/ alebo 80-84 mmHG

-vysoký normálny: 130 -139 a/alebo 85-89 mmHG

- hypertenzia I. stupeň: 140-159 a/alebo 90-99 mmHG

- hypertenzia II. stupeň: 160-179 a/alebo 100-109 mmHG

- hypertenzia III. stupeň: >= 180 a/alebo >= 110 mmHG

- izolovaná systolická hypertenzia: >= 180 a  > 90 mmHG