Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Realy Tech Antigenový COVID-19 test zo slín 1ks

Výrobca: Realy Tech

Diagnostický rýchlotest na kvalitatívnu detekciu koronavírusových antigénov v ľudských slinách pomocou imunochromatografickej metódy.

Zobraziť viac

Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín 1ks
Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín 1ks
Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín 1ks

Zvoľte variant

Číslo položky

ean-code-k590516d

Realy Tech Antigenový COVID-19 test zo slín 1ks

Obsah Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín:

Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín 1ks

Charakteristika Realy Tech Antigenový COVID-19  test zo slín:

Realy Tech Novel Antigenový rýchlotest na koronavírus - 1 kus. Test zo slín, vhodný pre samotestovania. Rýchly test na antigén nového koronavírusu (SARS-CoV-2) určený pre samotestovania. Test zo slín je in vitro diagnostický test pre kvalitatívnu detekciu antigénov koronavírusy SARS-CoV-2 prítomných v ľudských slinách, a to za použitia rýchle imunochromatografické metódy. Identifikácia je založená na detekciu monoklonálnych protilátok špecifických pre antigén nového koronavírusu.

Výhody produktu:
- Dĺžka testovanie 10 minút.
- Citlivosť: 93,94%.
- Špecificita:> 99%.
- Veľkou výhodou testu je jednoduchý a ľahký odber vzorky, ktorý si vykoná testovaná osoba.
- Znižuje sa tým riziko prenosu vírusu pri vykonávaní testu. Odber vzorky slín nie je spojený s nepríjemnými pocitmi, ako pri odbere vzorky z krku alebo nosohltanu.
- Rýchly a jednoduchý odber vzorky slín skracuje čas potrebný na vykonanie testu.
- Test možno použiť aj u detí, u ktorých je odber vzoriek z krku alebo nosohltanu vždy problematický.

Obsah balenia:

1x testovacia karta
1x papierový sáčok
1x skúmavka na extrakciu vzorky
1x reakčný roztok
1x dávkovacie pipeta
Ako použitý test na COVID-19 zlikvidovať:

S použitými testy sa naloží podľa metodického oznámení Odboru odpadov Ministerstva životného prostredia k zaradenia odpadu z antigénnych testov určených na samotestovania osôb:

Vložiť všetky použité testovacie súpravy do čierneho plastového vreca s hrúbkou aspoň 0,2 mm. V prípade tenších použiť vrecia dva - jeden vložiť do druhého.
Po naplnení alebo najneskôr do 24 hodín od prvého použitia vrece zaviazať a vonkajší povrch ošetriť dezinfekčným prostriedkom.
Vrece vyhodiť do bežnej nádoby na zmesový komunálny odpad. Nikdy neodkladajte vrecia s použitými testami vedľa popolníc!
Osoba manipulujúci s týmto odpadom si potom vždy dôkladne umyje ruky mydlom a teplou vodou alebo použije dezinfekciu na ruky.
Metodické oznámenie odboru odpadov MŽP k zaradenia odpadu z antigénnych testov určených na samotestovania osôb - Ministerstvo životného prostredia (mzp.cz)

Výsledok:

Pozitívne: Objaví sa dve červené čiary. Jedna červená čiara sa objaví v kontrolnej oblasti (C) a jedna červená čiara v testovacej oblasti (T). Odtieň farby sa môže líšiť, ale test by mal byť považovaný za pozitívny vždy, keď je prítomná aj len slabá čiara.

Negatívne: V kontrolnej oblasti (C) sa objaví iba jedna červená čiara a v testovacej oblasti (T) žiadna. Negatívny výsledok naznačuje, že vo vzorke nie sú žiadne častice nového koronavírus alebo počet vírusových častíc je pod detegovateľným rozsahom.

Nie je platné: V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadna červená čiara. Test je neplatný, aj keď je v testovacej oblasti (T) čiara. Nedostatočný objem vzorky alebo nesprávnej procedurálne techniky sú najpravdepodobnejšími dôvody zlyhania kontrolnej oblasti. Skontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zariadením. Ak problém pretrváva, ihneď prestaňte testovaciu súpravu používať a kontaktujte miestneho distribútora

Použitie:

1. KROK: Pred začatím testu si umyte alebo vyčistite ruky najmenej 20 sekúnd a uistite sa, že sú suché.

2. KROK: Presne si prečítajte návod na použitie.

3. KROK: Vyberte extrakčnú skúmavku a pufor

4. KROK: Odstráňte uzáver z extrakčnej skúmavky, pridajte všetok extrakčný pufor do extrakčnej skúmavky a umiestnite extrakčnú skúmavku do stojana na skúmavky alebo do otvoru v škatuli.

5. KROK: Napľujte dostatok slín do vrecka na zber slín.

6. KROK: Vytiahnite dostatok slín z pohára kvapkadlom, uistite sa, že hladina kvapaliny nepresahuje medzi tunel spodným airbegom a plastovým potrubím, preneste všetky sliny v plastovom potrubí do extrakčnej skúmavky.

7. KROK: Opakujte operáciu vyššie pokiaľ nie je v extrakčnej skúmavke dostatočné množstvo slín.

8. KROK: Extrakčnú skúmavku uzatvorte uzáverom.

9. KROK: Jemne pretrepte extrakčnú skúmavku vertikálne asi 5 sekúnd, aby sa sliny dobre premiešali s extrakčným tlmivým roztokom.

10. KROK: Otvorte fóliové vrecko a vyberte testovaciu kazetu. Skontrolovanú testovaciu kazetu položte na rovný a čistý povrch.

UPOZORNENIE: Test vykonajte do 60 minút po otvorení fóliového vrecka.

11. KROK: Pridajte 3 kvapky roztoku zo skúmavky na odber vzoriek do jamky na odber vzoriek testovacej kazety.

12. KROK: Nastavte časovač na 10 minút.

UPOZORNENIE: Nečítajte výsledok vopred, aj keď sa už v kontrolnej oblasti C objavila čiara.

13. KROK: Skúšobné materiály zlikvidujte v uzavretom plastovom vrecku s domácim odpadom. Ak existujú mieste predpisy, postupujte podľa nich.

hromatografický membránový test, ktorý používa vysoko citlivé protilátky proti koronavírusu.

 

 

 

Špecifikácia

  • Druh
    Test
  • Typ produktu
    Test zo slín