Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Zdieľať

Chráňte ovocím svoje zdravie

Chráňte ovocím svoje zdravie

Spojitosti medzi vysokým príjmom ovocia a zeleniny a zníženým rizikom ischemickej choroby srdca bola pripísaná vyššia vedecká vážnosť. Priniesli ju výsledky nedávnej štúdie rozsiahleho záberu s názvom Európsky prospektívny výskum rakoviny a výživy. (EPIC - European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition).Podľa štúdie publikovanej 19. Januára 2011 v odbornom časopise  European Heart Journal je ľudí konzumujúcich aspoň osem porcií ovocia a zeleniny denne o 22% nižšie riziko úmrtia na srdcové choroby v porovnaní s tými, ktorí si denne doprajú menej ako tri porcie. Za jednu porciu sa považuje asi 80g ovocia a zodpovedá malému banánu, stredne veľkému jablku, pomaranču alebo strednej mrkve.

V rámci štúdie EPIC-Heart bolo sledovaných 313 074 mužov a žien z ôsmich európskych krajín, pričom u sledovaných osôb sa predtým nevyskytli infarkt myokardu či mozgová príhoda. Pri kontrole, vykonávanej  v priemere o 8,4 roka neskôr, zaevidovali 1636 úmrtí na ischemickú chorobu srdca. Výsledky a rôzne preukázané faktory ( napr. fajčenie, hypertenzia, obezita, hypercholesterolémia a pod.), naznačujú, že každá ďalšia porcia ovocia a zeleniny zodpovedá 4%-nému zníženiu rizika ochorenia srdca a následkom smrti.

Autori štúdie uvádzajú, že rôzne antioxidačné mikroživiny prítomné v ovocí a zelenine majú schopnosť znižovať kôrnatenie tepien spôsobované oxidačným poškodením. Táto domnienka však nebola potvrdená výsledkami žiadneho výskumu. Autori zároveň podotýkajú,  že konzumácia  antioxidantov vo forme výživových doplnkov sa nevyrovná zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny, nakoľko ovocie a zelenina obsahujú aj mnoho iných zložiek, ktoré srdcu tento ochranný efekt poskytnú.

Dr. Marmot (Londýnska univerzita, GB) vyzdvihuje skutočnosť, že hlavným zámerom odporúčaní konzumácie  stravy bohatej na ovocie a zeleninu je prevencia rakoviny. Východiskom sú dôkazy naznačujúce, že konzumácia ovocia a zeleniny má pravdepodobne ochranný účinok proti určitým typom rakoviny. Kým obezita má preukázateľný vplyv na rôzne typy rakoviny, zatiaľ nebol potvrdený špecifický ochranný účinok ovocia a zeleniny proti priberaniu na hmotnosti. V prípade, že sa ukáže priamy súvis medzi vysokým prísunom ovocia a zeleniny a nižším príjmom energeticky bohatých a rýchlych jedál, možno hovoriť o nepriamom ochrannom efekte.

Ak majú byť rady a odporúčania týkajúce sa zdravej výživy založené na spoľahlivých dôkazoch, potencionálny ochranný vplyv ovocia a zeleniny proti kardiovaskulárnym ochoreniam má enormný význam tvrdí Dr. Marmot. Zároveň upozorňuje na to, že napriek úprave výsledkov o faktory, akými sú fajčenie, príjem alkoholu, body mass index, fyzická aktivita, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanosť,  vysoký krvný tlak, angíny, cukrovka a celkový energetický príjem, stále nie je vylúčený vplyv neznámych externých činiteľov. Zhoda výsledkov štúdie so závermi  tých ostatných naznačuje, že skúmavé súvislosti sú veľkou pravdepodobnosťou príčinneho charakteru = konzumácia ovocia a zeleniny skutočne znižuje úmrtnosť na ochorenia srdca a ciev.

Dr. Marmot ďalej poznamenáva, že zníženie o 22% je síce veľmi významné, no prejavuje sa len pri konzumácii ôsmich porcií denne. Takto vysoká konzumácia bola zistená len u 18% skúmanej populácie. Zdôrazňuje, že dospieť k takto vysokej úrovni konzumácie zdravej výživy by si vyžiadalo výrazný posun v stravovacích návykoch, avšak snahy o zmenu tým správnym smerom stoja za to. „ Zníženie krvného tlaku, či výskyty rôznych typov rakoviny a porážok, by taktiež prispelo k poklesu množstva smrteľných kardiovaskulárnych chorôb. Posun smerom k zdravej výžive s dôrazom na ovocie a zeleninu je pre ľudské zdravie veľmi dôležitý, ″ konštatuje  na záver Dr. Marmot.

MUDR. Igor Bukovský, PhD.

Ambulancia klinickej výživy Bratislava