Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Zdieľať

Celiakia

Celiakia

Celiakia resp. celiakálna sprue je neznášanlivosť tenkého čreva týkajúca sa gluténu, obilnej bielkoviny z raže, jačmeňa, ovsa a špaldy.

U postihnutých vyvoláva toto ochorenie symptómy ako hnačka, pocit preplnenosti, nevoľnosť, strata telesnej hmotnosti, nedostatok vitamínov a bielkovín. V detskom veku môže narušenou funkciou tenkého čreva spôsobenou celiakiou dochádzať k nedostatočnej výžive, a tým k poruchám rastu a vývinu.

Ako príčina celiakie sa predpokladá genetická predispozícia, ktorá vedie k enzýmovému defektu sliznice tenkého čreva alebo k imunologickému ochoreniu, pri ktorom glutén ako alergén vyvoláva reakciou antigénov a protilátok. Následkom oboch predpokladaných príčin je poškodenie sliznice tenkého čreva.

Diagnózu možno tušiť na základe symptómov, spoľahlivo sa potvrdzuje dôkazom protilátok v krvi ako i odberom tkaniva z tenkého čreva pomocou endoskopie. Liečba je čisto dietetická – vyhýbanie sa potravinám obsahujúcim glutén (obilniny ako chlieb, koláče, rezance, múka...). Pod prísnou diétou sa sliznica tenkého čreva regeneruje a symptómy zmiznú v priebehu niekoľkých dní resp. týždňov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Výrazy celiakia, celiakálna sprue, netropická sprue a gluténsenzitívna enteropatia označujú rovnaké ochorenie. Rozlišovanie medzi abstraktnosťami sprue v detskom veku a celiakie vo veku dospelosti už viac nemá zmysel. Nasledovne sa bude preto hovoriť už len o celiakii.

Celiakia v detskom veku bola po prvý krát presnejšie popísaná v roku 1888 Angličanom Samuelom Geeom, celiakia vo veku dospelosti v roku 1932 Dánom Hees-Thaysenom. Názov sprue pochádza z roku 1969 od Katalánca.

Okrem takzvanej domácej sprue existuje ešte tropická sprue, ktorej príčiny sú doteraz nejasné. Predpokladá sa infekcia pôvodcami, ktoré poškodzujú sliznicu tenkého čreva rovnakým spôsobom ako pri neznášanlivosti gluténu, a tým vyvolávajú rovnaké symptómy. Pri podozrení na infekciu je však terapiou užívanie antibiotík (tetracyklínov) minimálne 4 týždne a podávanie kyseliny listovej (fólovej) a vitamínu B12. Celoživotná diéta nie je nutná. Neliečenie tropickej sprue má za následok úmrtnosť 30 % postihnutých.

PRÍČINY

Hovorí sa o dvoch príčinách:

Glutén vyvoláva reakciu antigénov a protilátok (podobnej alergii), následkom ktorej vedú protilátky proti polypeptidom (štrukturálne bielkoviny tenkého čreva) k porušeniu sliznice tenkého čreva.

V tenkom čreve chýba enzým (peptidáza alebo ferment štiepiaci bielkoviny), čím jedovaté látky môžu napadnúť a poškodiť sliznicu tenkého čreva. Na základe modernej diagnostiky dôkazom protilátok sa prijatie prvej príčiny pokladá za viac pravdepodobné.

ČASTOSŤ

Častosť celiakie sa na celom svete značne líši. Pre Európu sa predpokladá častosť 1:300 až 1:4000, v Japonsku a čiernej Afrike sa toto ochorenie nevyskytuje. Ženy bývajú postihované o niečo častejšie než muži.

Na základe genetickej dispozície existuje častý výskyt v rodine, pri jednovaječných dvojčatách majú v 75 % prípadov toto ochorenie obidve deti.

SYMPTÓMY

Najčastejšími ťažkosťami bývajú hnačka, únava a nedostatok energie, strata telesnej hmotnosti a flatulencia čiže plynatosť, u viac než polovice všetkých postihnutých. Ďalšími dôležitými príznakmi bývajú bolesti brucha, nevoľnosť a zvracanie ako i bolesti kostí a svalov. V detskom resp. dojčenskom veku dochádza kvôli následnej nedostatočnej výžive k spomaleniu rastu, k prejavom nedostatku vitamínov, k málokrvnosti až po narušený duševný vývoj.

DIAGNÓZA

Celiakia môže byť jednoznačne dokázaná pomocou endoskopického zhodnotenia sliznice tenkého čreva dôkazom atrofie klku tenkého čreva, čiže poškodenia normálneho reliéfu sliznice, ako i posúdením odobratých vzoriek tkaniva.

Druhou formou jednoznačného dôkazu je určenie protilátok v krvi. Pre celiakiu sú špecifické antiendomysealy ako i antigliadínové protilátky pre stupeň závažnosti ochorenia. Hodnota meraných protilátok koreluje s prejavom ochorenia a okrem klinických symptómov ju možno dobre využiť ako parameter priebehu.

Pri vyšetrovaní krvných parametrov sa nájde (nešpecificky) málokrvnosť podmienená nedostatkom železa, nedostatok vitamínu B-12, nedostatok vitamínu K, ktorý vedie k náchylnosti na krvácanie, ako i nedostatok zinku, kalcia a magnézia.

Určité funkčné testy dopadnú patologicky, napr. D-xylóza test (dôkaz porúch resorpcie tenkého čreva), ako i test na laktózu kvôli nedostatku laktózy.

TERAPIA

Terapia celiakie spočíva v celoživotnom vyhýbaní sa potravinám obsahujúcich glutén. Patria k nim múka (ražná a pšeničná múka), jačmeň, ovos a špalda ako i z nich vyrobené produkty ako je chlieb, koláče, rezance, múka na obaľovanie, müsli, pivo a mnoho iných.

Povolená je kukuričná múka, sója, ryža ako i čistý škrob. V malom množstve (50-60g/deň) je bez ťažkostí tolerovaný aj ovos.

Chyby v stravovaní veľmi rýchlo opätovne vyvolávajú symptómy a po rokoch môžu zvýšiť častosť rakoviny čreva a zhubné ochorenia, najmä ochorenia na malígne lymfómy.

Na začiatku liečby by sa malo kvôli znovuobnoveniu funkcie tenkého čreva vyhýbať aj mliečnym produktom, lebo kvôli nedostatku laktázy je narušený aj rozklad mliečnych bielkovín.

Dojčatá by všeobecne nemali dostávať žiadne potraviny obsahujúci glutén pred 4. mesiacom života.

PROFYLAXIA

Priama prevencia neexistuje. Skríningové testy nie sú predpísané. Pri výskyte prvých príznakov by však mala včas nasledovať diagnostika, aby sa zabránilo ťažkým stavom podvýživy a aby sa podporila inak dobrá prognóza.


Zdroj:primar.sk