Prevádzkový poriadok


Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“), zabezpečuje Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, IČO: 46670165, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel s.r.o., vložka číslo: 26243/R, držiteľka povolenia  na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o., ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P96230160301 (ďalej len Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o.) Povolenie TSK/2012/08570/zdrav.-3 Trenčianskeho samosprávneho kraja, uvádza tento Prevádzkový poriadok:


1. Údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti:
Adresa:  Svätoplukova 5
Meno a priezvisko: Lekáreň na sídlisku v Prievidzi
IČO: 46670165
IČ pre DPH: SK2023519036
Titul, meno a priezvisko odborného zástupcu: PharmDr. Marta Juriková


2. Číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni  oprávňujúceho vykonávať zásielkový výdaj:
ŠÚKL - KL/240/2010 - 31.3.2010
TSK – TSK/2012/08569/zdrav.-2 - 17.12.2012


3. Farmaceut zodpovedný za zásielkový výdaj:
PharmDr. Marta Juriková


4. Ostatné osoby zabezpečujúce činnosti pri zásielkovom výdaji:
Mgr. Renáta Šimová
Martina Privalincová


5. Názov softvérového vybavenia určeného na zabezpečovanie zásielkového výdaja, názov webového sídla, resp. domény, na ktorej sa zásielkový výdaj realizuje
Názov softvérového vybavenia: Shoptec, WinLSS
Názov webového sídla: www.najlekaren.eu


6. Spôsob evidencie prijatia objednávky, spracovania objednávky, odoslania zásielky a vybavenia reklamácie
Prijatie a spracovanie objednávky
a) za príjem objednávok zodpovedá lekárnik, prípadne poverený farmaceutický laborant
b) objednávky sa prijímajú elektronicky a evidencia bude vedená v databáze, v časovom slede v akom boli doručené, v prípade nejasností zodpovedný pracovník kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnosti zrealizovania objednávky
c) každej objednávke bude pridelená jednoznačná identifikácia zásielky umožňujúca sledovanie chronologického priebehu od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie
Odoslanie zásielky
a) zásielky pred odoslaním budú kontrolované zodpovedným farmaceutickým pracovníkom
b) o dátume odoslania, doručenia a  o cene zásielky bude zákazník vopred informovaný oznamovacím e-mailom
c) zásielky budú zákazníkovi doručované kuriérom, alebo Slovenskou poštou
d) pri každej zásielke bude zabezpečené sledovanie pohybu zásielky


Vybavenie reklamácie
a) reklamácia musí byť doručená na adresu lekárne, následne bude riadne zaevidovaná zodpovedným pracovníkom
b) reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v reklamačnom poriadku
c) zákazník bude oboznámený o spôsobe a dátume vybavenia reklamácie
d) vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
7. Časový harmonogram na vybavenie, zabalenie a odoslanie zásielky.
Vybavenie zásielky : spracovanie objednávky v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky objednávateľom, príprava zásielky na zabalenie
Zabalenie zásielky : v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky objednávateľom
Odoslanie zásielky : v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky objednávateľom


8. Spôsob sledovania prepravy zásielky
Online webovou službou na adrese www.posta.sk, resp. www.sps-sro.sk


9. Spôsob komunikácie s objednávateľom
Telefon: 046/543 97 47
E-mail: info@najlekaren.eu
Online na webovom sídle www.najlekaren.eu
 

Vernostný programKaždým nákupom získavate body a môžete uplatniť zľavy
Doprava zadarmoPri objednávke nad 35 € máte poštovné zadarmo
Najnižšie ceny Naše ceny sú zostavené tak, aby vyhovovali každému
Odborná online poradňaNaši kvalifikovaní odborníci sú vám k dispozícii